KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngành logistics, tài chính, kế toán, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Khoa QTKD - 17/02/2023 - 0 bình luận

Thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế, Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chuỗi hội thảo hiến kế xây dựng chính sách phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực ngành logistics, tài chính, kế toán, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Đây là cơ hội xây dựng môi trường trao đổi, chia sẻ học thuật, nghiên cứu khoa học giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các trường Đại học, Cao đẳng, đơn vị nghiên cứu, đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực nhóm ngành logistics, tài chính, kế toán, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo, hình thành các khuyến nghị xây dựng chính sách, giải pháp để phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của xã hội và sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số và hậu đại dịch COVID-19.

Các nhóm chủ đề của hội thảo gồm

- Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực nhóm ngành Logistics, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Các yêu cầu về năng lực để đáp ứng khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đối với nguồn nhân lực nhóm ngành Logistics, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Thành phố Hồ Chí Minh trong việc nâng cao năng lực nguồn nhân lực nhóm ngành Logistics, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

 CHƯƠNG TRÌNH

8g00-12g00, 21/02/2023 
Hội trường 202, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh 
35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Tp HCM

08g00-08g30

Đón tiếp đại biểu, đăng ký 

08g30-10g10

Phiên Khai mạc

08g30-08g40

 

08g40-08g50

  

08g50-09g00

 

 

 

 

  

 

09g00-09g30

 

 

 

 

 

09g20-10g00

 

 

 

 

 

 

10g00-10g10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

Phát biểu chào mừng

  

Phát biểu đề dẫn

Kinh tế Số -Chuyển đổi Số
 và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 

GS. TS. Trần Thọ Đạt,

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế  

 

Báo cáo chính thứ nhất

Find out if you are eligible
 to become a global logistics candidate

Ông Thái Trường Vinh,
 Giám Đốc Phát triển Kinh Doanh,
 Công ty TNHH DP World Viet Nam/
 Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

  

Báo cáo chính thứ hai

Đào tạo nguồn nhân lực kế toán và kiểm toán
 đáp ứng mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

PGS. TS. Vũ Hữu Đức,
 Trường Đại học Mở thành Phố Hồ Chí Minh

TS. Trần Khánh Lâm,
 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

 


 Chụp hình lưu niệm  

10g10-10g30

 Giải lao

 

10g30-11g45

Phiên Tham luận

1

Tác Động Của Quá Trình Chuyển Đổi Số Đối Với Nghề Nghiệp Kế Toán Kiểm Toán Tại Việt Nam

TS. Trần Anh Hoa; TS. Đậu Thị Kim Thoa; ThS. Trần Thị Phương Thanh; TS. Phạm Trà Lam

2

Ứng Dụng Khung Năng Lực Trong Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ngành Logistics Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga

3

Quản Lý Nguồn Nhân Lực Xanh, Vốn Trí Tuệ Xanh Và Đổi Mới Xanh: Trường Hợp Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Tp. Hồ Chí Minh

Th.S Đoàn Bảo Sơn

4

Nghiên Cứu Khảo Lược Về Kỳ Vọng Của Nhà Tuyển Dụng Đối Với Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán

ThS. Nguyễn Hoàng Phi Nam

5

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Học Tiếng Anh Của Sinh Viên Khoa Kinh Tế - Phân Hiệu Trường Đại Học Lâm Nghiệp Tại Tỉnh Đồng Nai

ThS. Phùng Thị Thu Hà; NCS. Nguyễn Nam Hải

11g45-12g00

Bế mạc hội thảo

 

Đăng ký tài liệu Hội thảo tại đây