KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Cựu sinh viên BAOU

Sau hơn 30 năm thành lập, Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã có trên 3 triệu sinh viên trên khắp mọi miền đất nước.

Bạn là thành viên của cộng đồng sinh viên Khoa QTKD nếu bạn đang hoặc đã từng học tập và rèn luyện tại trường từ năm 1990 cho đến nay. 

Nhóm liên lạc cộng đồng sinh viên Khoa QTKD có nhiệm vụ hỗ trợ cho tất cả sinh viên duy trì quan hệ với Khoa.

Là thành viên của cộng đồng, bạn sẽ được:

 - Duy trì liên lạc với Khoa và được cập nhật thông tin về những hoạt động của Khoa

 - Tham dự Ngày hội truyền thống hằng năm và các buổi báo cáo chuyên đề

 - Tìm kiếm thông tin và duy trì liên lạc với những sinh viên đã tốt nghiệp khác

 - Mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp và xã hội

 - Tìm kiếm nhũng bạn học cũ và thiết lập những quan hệ mới thông qua hệ thống dữ liệu của Khoa QTKD.

 - Có các cơ hội phát triển nghề nghiệp và học tập trọn đời

Hãy đăng ký thông tin tại đây để gia nhập và tận hưởng những lợi ích từ cộng đồng Cựu sinh viên Khoa QTKD.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: kqtkd@ou.edu.vn