KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Tổ chức khoa

 
 • Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Sinh 
 • Phụ trách Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền thông Marketing; Quảng cáo
 • Lý lịch khoa học
 • Email: sinh.nh@ou.edu.vn
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 • Tiến sĩ Bùi Ngọc Tuấn Anh
 • Phó trưởng Bộ môn Marketing
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Digital Marketing, Marketing, Thương mại điện tử
 • Lý Lịch khoa học
 • Email: anh.bgt@ou.edu.vn
     
 
 • Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Trâm
 • Trưởng Bộ môn Quản trị Chuỗi cung ứng
 • Lĩnh vực nghiên cứu: E-commerce, Operation supply chain management, Business research method.
 • Lý lịch khoa học
 • Email: tram.ntb@ou.edu.vn
     
 
     

 

 
 • Võ Thị Thu Thủy
 • Trợ lý đào tạo
 • Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 • Email: thuy.vtt@ou.edu.vn 
     

 

 
 • Lê Phan Anh Vũ 
 • Chuyên viên phụ trách công tác SV
 • Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 • Email: vu.lpa@ou.edu.vn
     
    
 • Hồ Trọng Tín
 • Chuyên viên phụ trách văn thư kế toán
 • Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 • Email: tin.ht@ou.edu.vn