KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Tổ chức khoa

 

  

 Tiến sĩ Trịnh Thùy Anh

  Trưởng Khoa

  Điện thoại: (84) 8 3838 6604

  Email: thuyanh@ ou.edu.vn

 

Tiến sĩ Vũ Việt Hằng

Phụ trách bộ môn Quản trị nhân lực

Điện thoại: (84) 8 3838 6604

Email: hang.vv@ou.edu.vn

Tiến sĩ Hà Thị Thuỳ Dương

Trưởng bộ môn Quản trị du lịch

Điện thoại: (84) 8 3838 6604

Email: duong.htt@ou.edu.vn

Tiến sĩ Cao Minh Trí

Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh quốc tế

Điện thoại: (84) 8 3838 6604

Email: tri.cm@ou.edu.vn

Tiến sĩ Nguyễn Thế Khải

Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh

Điện thoại: (84) 8 3838 6604

Email: khai.nt@ou.edu.vn

 

  Võ Thị Thu Thủy

  Trợ lý đào tạo Khoa

  Điện thoại: (84) 8 3838 6604

  Email: thuy.vtt@ ou.edu.vn 

 

  Lê Phan Anh Vũ 

  Chuyên viên phụ trách công tác SV

  Điện thoại: (84) 8 3838 6604

  Email: vu.lpa@ ou.edu.vn
  

  Hồ Trọng Tín

  Chuyên viên phụ trách văn thư kế toán

  Điện thoại: (84) 8 3838 6604

  Email: tin.ht@ ou.edu.vn