KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Tổ chức khoa

 
 • PGS. TS Trịnh Thùy Anh - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Quản trị dự án
 • Lý lịch khoa học
 • Email: thuyanh@ou.edu.vn
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 
 • Võ Thị Thu Thủy
 • Trợ lý đào tạo Khoa
 • Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 • Email: thuy.vtt@ ou.edu.vn 

 

 
 • Lê Phan Anh Vũ 
 •   Chuyên viên phụ trách công tác SV
 •   Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 •   Email: vu.lpa@ ou.edu.vn
    
 • Hồ Trọng Tín
 •   Chuyên viên phụ trách văn thư kế toán
 •   Điện thoại: (84) 8 3838 6604
 •   Email: tin.ht@ ou.edu.vn