KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Giới thiệu khoa

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản Trị Kinh Doanh hiện có khoảng 1.500 sinh viên theo học hệ đào tạo tập trung và hơn 8.000 sinh viên đang theo học hệ từ xa và vừa học-vừa làm.

Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo các ngành và chuyên ngành sau:

- Quản trị kinh doanh 
    + Quản trị kinh doanh tổng hợp
    + Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành
- Kinh doanh quốc tế
- Marketing
- Quản trị nhân lực

Trong thời gian vừa qua, Khoa Quản trị kinh doanh không ngừng nỗ lực cải tiến làm mới giáo trình, tài liệu học tập, nội dung giảng dạy, áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến. Ngoài ra, sinh viên còn được tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng, gắn kết thực tế qua việc tham gia các chương trình học thuật và nhiều hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm phong phú do Khoa tổ chức.

Phim giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh