KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Giới thiệu khoa

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản trị Kinh doanh hiện có hơn 3.000 sinh viên theo học hệ đào tạo chính quy (đại trà và chất lượng cao) và gần 5.000 sinh viên đang theo học hệ từ xa (truyền thống và trực tuyến) và vừa làm - vừa học.

Khoa Quản trị Kinh doanh đào tạo các ngành và chuyên ngành sau:

1. Quản trị kinh doanh: 2 chuyên ngành 
    - Quản trị kinh doanh tổng hợp
    - Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
2. Kinh doanh quốc tế
3. Quản trị nhân lực
4. Marketing
5. Du lịch
6. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Những năm qua, Khoa Quản trị Kinh doanh không ngừng nỗ lực cải tiến nội dung giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến. Ngoài ra, sinh viên còn được tạo điều kiện rèn luyện kỹ năng, gắn kết thực tế qua việc tham gia các chương trình học thuật, tham quan doanh nghiệp và nhiều hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm phong phú do Khoa tổ chức.

Phim giới thiệu Khoa Quản trị Kinh doanh