KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đội ngũ giảng viên

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

     
 • 1. Tiến sĩ Trịnh Thùy Anh - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Quản trị dự án
 • Lý lịch khoa học
 • Email: thuyanh@ou.edu.vn

 

     
 • 2. Giáo sư Bernadine Van Gramberg - Giáo sư cộng tác Quản trị kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giải quyết xung đột, quản lý công
 • Lý lịch khoa học
     
 • 3. Giáo sư Julian Teicher - Giáo sư cộng tác Quản trị kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quan hệ lao động, chính sách quản lý công
 • Lý lịch khoa học
     
 • 4. Giáo sư Bahaudin G. MujtabaGiáo sư công tác  ngành Quản trị kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc tế.
 •  Lý Lịch khoa học
     
 • 5. Tiến sĩ Vũ Việt Hằng - Phụ trách bộ môn Quản trị nhân lực
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực
 • Lý lịch khoa học
 • Email: hang.vv@ou.edu.vn

     
 • 6. PGS.TS Hoàng Thị Phương Thảo - Phụ trách ngành Marketing
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Email: thao.htp@ou.edu.vn
     
 • 7. Tiến sĩ  Nguyễn Thế Khải - Trưởng bộ môn Quản trị Nhân lực
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Email: khai.nt@ou.edu.vn
     
     
     

     

     
 • 12.Thạc sĩ Ngô Thị Phương Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Emailanh.ntp@ou.edu.vn

     
 • 13.Thạc sĩ Trần Tuấn Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Phân tích dữ liệu định lượng; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thị trường bán lẻ
 • Lý lịch khoa học
 • Email: anh.tt@ou.edu.vn

     

     
 • 15.Thạc sĩ Trương Mỹ Diễm
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại quốc tế; Đầu tư nước ngoài (FDI); Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Lý lịch khoa học
 • Emaildiem.tm@ou.edu.vn

       

     

     

     
 • 19. Thạc sĩ Phan Thị Thanh Huyền
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Email: huyen.ptt@ou.edu.vn

 

     
 • 20. Thạc sĩ Nguyễn Đình Kim
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Email: kim.nd@ou.edu.vn

 

     

     
 • 22. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại điện tử; Marketing online; Sở hữu trí tuệ; Quản trị doanh nghiệp
 • Lý lịch khoa học
 • Email: long.nt@ou.edu.vn

 

     

 

     

 

     

 

     
 • 26. Tiến sĩ Vân Thị Hồng Loan
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Quan hệ công chúng
 • Lý lịch khoa học
 • Email: loan.vth@ou.edu.vn

 

     

     

 

     
 • 29. Thạc sĩ Lê Thanh Huyền Thơ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế
 • Lý lịch khoa học
 • Email: tho.lth@ou.edu.vn

 

   

 

 

     

 

       

     

     
 • 34. Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Quản trị nhân sự 
 • Lý lịch khoa học
 • Email: tu.ltn@ou.edu.vn

 

     

 

     

 

 Đang cập nhật

     

     
     
 • 39. Thạc sĩ Nguyễn Lê Huỳnh Trúc
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Quản tri kinh doanh
 • Email: truc.nlh@ou.edu.vn
     
 • 40. Thạc sĩ Lê Tuấn Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Quản tri kinh doanh
 • Email: anh.lt@ou.edu.vn
     
 • 41. Thạc sĩ Hoàng Mạnh Dũng
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Quản tri kinh doanh
 • Email: dung.hm@ou.edu.vn
     
 • 42. Thạc sĩ Ngô Kim Trâm Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Quản tri nhân sự