KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đội ngũ giảng viên

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

     
 • PGS. TS Trịnh Thùy Anh - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Quản trị dự án
 • Lý lịch khoa học
 • Email: thuyanh@ou.edu.vn

 

     
 • Giáo sư Bahaudin G. MujtabaGiáo sư công tác  ngành Quản trị kinh doanh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc tế.
 •  Lý Lịch khoa học

     
 • PGS.TS Hoàng Thị Phương Thảo
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Email: thao.htp@ou.edu.vn
     
     
 • Tiến sĩ Vũ Việt Hằng - Cố vấn Trưởng khoa
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực
 • Lý lịch khoa học
 • Email: hang.vv@ou.edu.vn
     
 • Tiến sĩ  Nguyễn Thế Khải - Trưởng bộ môn Quản trị Nhân lực
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Email: khai.nt@ou.edu.vn
     
     
     

     
     

     
 • Thạc sĩ Ngô Thị Phương Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Emailanh.ntp@ou.edu.vn

     
 • Thạc sĩ Trần Tuấn Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Phân tích dữ liệu định lượng; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thị trường bán lẻ
 • Lý lịch khoa học
 • Email: anh.tt@ou.edu.vn

     

     
 • Thạc sĩ Trương Mỹ Diễm
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại quốc tế; Đầu tư nước ngoài (FDI); Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Lý lịch khoa học
 • Emaildiem.tm@ou.edu.vn

       

     

     

     
 • Thạc sĩ Phan Thị Thanh Huyền
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Email: huyen.ptt@ou.edu.vn

 

     
 • Thạc sĩ Nguyễn Đình Kim
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
 • Lý lịch khoa học
 • Email: kim.nd@ou.edu.vn

 

     

     
 • Thạc sĩ Nguyễn Thành Long
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Thương mại điện tử; Marketing online; Sở hữu trí tuệ; Quản trị doanh nghiệp
 • Lý lịch khoa học
 • Email: long.nt@ou.edu.vn

 

     

 

     

 

     

 

     
 • Tiến sĩ Vân Thị Hồng Loan
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Quan hệ công chúng
 • Lý lịch khoa học
 • Email: loan.vth@ou.edu.vn

 

     

     

 

   

 

 

     

 

       

     

     
 • Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Quản trị nhân sự 
 • Lý lịch khoa học
 • Email: tu.ltn@ou.edu.vn

 

     

 

     

 

 Đang cập nhật

     

     
     
 • Thạc sĩ Ngô Kim Trâm Anh
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing, Quản tri nhân sự
     
     
 • Thạc sĩ Lê Vũ Linh Toàn
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Marketing quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng
 • Lý lịch khoa học
 • Email: toan.lvl@ou.edu.vn
     
     
     
     
 • Thạc sĩ Lê Duy Khang
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Digital Marketing, Marketing
 • Lý Lịch khoa học
 • Email: khang.ld@ou.edu.vn