KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hội đồng khoa học

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1

PGS.TS TRỊNH THÙY ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

2

GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

3

PGS.TS HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

4

TS. VŨ VIỆT HẰNG

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

5

TS. NGUYỄN NGỌC HÒA

ỦY VIÊN

SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HCM

6

TS. TRƯƠNG LAN ANH

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

7

TS. NGUYỄN HOÀNG SINH

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

8

TS. CAO MINH TRÍ

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

9

TS. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

10

TS. NGUYỄN THẾ KHẢI

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

11

TS. NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

12

TS. PHẠM MINH

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

13

TS. ĐỖ THÀNH LƯU

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

14

TS. VÂN THỊ HỒNG LOAN

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

15

TS. TÔ THỊ KIM HỒNG

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

16

ThS. TRẦN THỊ CẨM LINH 

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

17

TS. HOÀNG ĐINH THẢO VY

ỦY VIÊN

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM