KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Liên hệ

Văn phòng Khoa Quản trị Kinh doanh

Phòng 403, số 35 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3838 6604

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, các bạn có thể gởi nội dung theo đường dẫn này

Trân trọng!