KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

 

 
 

Trường Đại Học Mở TPHCM

  •   Phòng 403, Lầu 4, số 35 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

  •     -  

  •     028 3838 6604

  •     qtkd@ou.edu.vn