KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH KIẾN TẬP NĂM HỌC 2021-2022

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh OU gởi đến các em kế hoạch tổ chức kiến tập năm...

Xem thêm

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh...

Xem thêm

Sự kiệnXem thêm sự kiện

28/ 03/ 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI QUỐC TẾ SINH VIÊN VIỆT PHÁP 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI QUỐC TẾ SINH VIÊN VIỆT PHÁP 2022 –...

28/ 03/ 2022

Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2021

Chúc mừng Tân cử nhân khoa Quản trị Kinh doanh, khoa Công nghệ Sinh học tốt...

28/ 03/ 2022

Talkshow Thầy Trần Kiêm Việt Thắng

Nhằm hướng tới việc tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội giao...

28/ 03/ 2022

Chương Trình Thiên Nga Vượt Sóng

𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒔𝒐́𝒏𝒈 là nơi những điều tốt đẹp được lan tỏa, để...

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

tamnhinsumenh
SỨ MẠNG: Sứ mạng của Khoa QTKD là mở rộng và nâng cao tri thức quản trị kinh doanh thông qua những phương thức đào tạo linh hoạt và công nghệ hiện đại, đóng góp phục vụ cộng đồng và thúc đẩy xã hội học tập.
TẦM NHÌN: Định hướng phát triển của Khoa QTKD đến năm 2023 là trở thành một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực về quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chính trực; Cam kết - Dấn thân; Năng động - Sáng tạo và Hợp lực

GIỚI THIỆU VỀ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Trường Đại học Mở TPHCM
Chương trình liên kết Rouen