KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KHẢO SÁT SỐ LƯỢNG SINH VIÊN Ở CÁC TỈNH CÒN KẸT LẠI TRONG ĐỢT DỊCH COVID - 19 NĂM 2021

Nhằm hỗ trợ cho Đảng Ủy Khối các trường Đại học và Phòng Công tác sinh viên...

Xem thêm

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022 [ONLINE]

Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Mở Thành phố...

Xem thêm

CUỘC THI TAKE THE MOMENT: CẢM NHẬN VÀ LAN TỎA CÁC GIÁ TRỊ SỐNG

Trong tháng vừa qua, CLB Kỹ năng và Giá trị sống -...

Xem thêm

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

tamnhinsumenh
SỨ MẠNG: Sứ mạng của Khoa QTKD là mở rộng và nâng cao tri thức quản trị kinh doanh thông qua những phương thức đào tạo linh hoạt và công nghệ hiện đại, đóng góp phục vụ cộng đồng và thúc đẩy xã hội học tập.
TẦM NHÌN: Định hướng phát triển của Khoa QTKD đến năm 2023 là trở thành một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực về quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chính trực; Cam kết - Dấn thân; Năng động - Sáng tạo và Hợp lực

GIỚI THIỆU VỀ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Trường Đại học Mở TPHCM
Chương trình liên kết Rouen