KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH THỰC TẬP 1 (KIẾN TẬP), HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022-2023

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh triển khai Kế hoạch thực tập 1 (Kiến tập), Học kỳ 3, Năm...

Xem thêm

OU nhận hồ sơ xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng (Học bạ) năm 2023

  THÔNG BÁO Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhận hồ sơ xét...

Xem thêm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học...

Xem thêm

Sự kiệnXem thêm sự kiện

17/ 05/ 2023

Nguồn sáng mạnh mẽ toả ra từ những viên pha lê

  Khởi động tháng 5 với nguồn năng lượng mới, Đoàn – Hội khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học...

15/ 05/ 2023

Khởi nghiệp: Kiến tạo giá trị và làm giàu

  Nhằm trang bị kiến thức, định hướng và tạo động lực để đạt được mục tiêu, mục đích khi khởi...

11/ 05/ 2023

Sinh viên Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh đoạt quán quân Cuộc thi ICAEW Vietnam Business Challenge năm 2023

  Ban tổ chức cuộc thi ICAEW Vietnam Business Challenge năm 2023 khu vực phía Nam vừa công bố vị trí...

05/ 04/ 2023

Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh đạt giải khuyến khích cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”

  Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V do Bộ Giáo dục và Đào...

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

tamnhinsumenh
SỨ MẠNG: Sứ mạng của Khoa QTKD là mở rộng và nâng cao tri thức quản trị kinh doanh thông qua những phương thức đào tạo linh hoạt và công nghệ hiện đại, đóng góp phục vụ cộng đồng và thúc đẩy xã hội học tập.
TẦM NHÌN: Định hướng phát triển của Khoa QTKD đến năm 2023 là trở thành một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực về quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chính trực; Cam kết - Dấn thân; Năng động - Sáng tạo và Hợp lực

GIỚI THIỆU VỀ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Trường Đại học Mở TPHCM
Chương trình liên kết Rouen