KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

HỘI THẢO ONLINE HÀNH TRANG KHỞI NGHIỆP NĂM 2021

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi Hội thảo Online...

Xem thêm

CHUYÊN ĐỀ "TUYẾN ĐIỂM MIỀN TÂY"

"Ai đi miền Tây ghé phà Mỹ Thuận ..." Ai thuận tay nào cứ nhấp...

Xem thêm

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Khoa Quản trị kinh doanh gởi thông báo đến các bạn sinh viên làm khóa luận tốt...

Xem thêm

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

tamnhinsumenh
SỨ MẠNG: Sứ mạng của Khoa QTKD là mở rộng và nâng cao tri thức quản trị kinh doanh thông qua những phương thức đào tạo linh hoạt và công nghệ hiện đại, đóng góp phục vụ cộng đồng và thúc đẩy xã hội học tập.
TẦM NHÌN: Định hướng phát triển của Khoa QTKD đến năm 2023 là trở thành một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực về quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chính trực; Cam kết - Dấn thân; Năng động - Sáng tạo và Hợp lực

GIỚI THIỆU VỀ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Trường Đại học Mở TPHCM
Chương trình liên kết Rouen