KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Nghiên cứu khoa học

Thống kê các công trình khoa học công bố của giảng viên

Năm học

Hội thảo (ISBN)/Tạp chí (ISSN) trong nước

Hội thảo (ISBN)/Tạp chí (ISSN) quốc tế

Hội thảo/Tạp chí quốc tế (WoS/Scopus)

2017 - 2018

42

2

-

2018 - 2019

22

4

-

2019 - 2020

89

4

10

2020 - 2021

14

16

 14

2021 - 2022

41

29

 23

 

 

Thống kê các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Năm học

Số đề tài

Cấp trường

Cấp Bộ

2016 - 2017

09

Giải nhất: 1

Giải nhì: 2

Giải ba: 3

Giải KK: 3

 

2017 - 2018

15

Giải nhất: 5

Giải nhì: 3

Giải ba: 4

Giải KK: 3

Giải nhì: 1

2018 - 2019

08

Giải nhất: 2

Giải nhì: 2

Giải ba: 4

Giải nhất: 1

2019 - 2020

15

Giải nhất: 3

Giải nhì: 2

Giải ba: 6

 

2020 - 2021

10

Giải nhất: 3

Giải nhì: 3

Giải ba: 3

Giải KK: 1

 

2021 - 2022

14

Giải nhất: 3

Giải nhì: 4

Giải ba: 3

Giải KK: 4

Giải nhì: 1