KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Khởi nghiệp và đổi mới kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh và việc đào tạo khởi nghiệp
Xu hướng khởi nghiệp và việc đào tạo về khởi nghiệp hiện nay
The Open Day 2016: “Light Up” cùng hơn 3.000 sinh viên