KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2021

Nguyen Thi Thu Thao - 28/03/2022 - 0 bình luận

 

Chúc mừng Tân cử nhân khoa Quản trị Kinh doanh, khoa Công nghệ Sinh học tốt nghiệp năm 2021 - Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Link hình tốt nghiệp:

https://ou.edu.vn/ky-yeu-sinh-vien/

Link kỷ yếu tốt nghiệp:

https://www.youtube.com/watch?v=4zN5j90VAz4