KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức báo cáo chuyên đề bồi dưỡng dành cho sinh viên thực tập, kiến tập năm 2023

Khoa QTKD - 29/03/2023 - 0 bình luận

 

Ngày 26/3/2023, Khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề bồi dưỡng dành cho sinh viên thực tập, kiến tập của Khoa. Tham dự chương trình có sự hiện diện của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Sinh, Phụ trách Khoa Quản trị Kinh doanh, cùng các giảng viên và đông đảo sinh viên đến tham dự nghe báo cáo từ các doanh nghiệp.

 

Đặc biệt, trong chương trình, sinh viên của Khoa quản trị Kinh doanh đã được nghe chuyên đề Phát triển kỹ năng mềm trong môi trường làm việc do Ms. Châu Trần, Trưởng đại diện tổ chức tư vấn giáo dục Hands On – BEO trình bày. Chuyên đề này nhằm bổ sung, trang bị, nâng cao kỹ năng mềm cho quá trình học tập, làm việc cũng như trong cuộc sống của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.  

Theo Ms. Châu Trần, thì mô hình “5W2C1H” là chìa khóa để định hình mục tiêu, kế hoạch dài hạn thông qua việc lập kế hoạch phát triển bản thân trong môi trường làm việc. Sau khi vạch rõ mong muốn, yêu cầu công việc bằng việc trả lời 5W, các bạn sẽ bám sát được mục đã đề ra và tránh lệch lạc so với ban đầu. Tiếp đến, người lập kế hoạch trả lời lần lượng 2C và 1H để xác định được cách thức hoàn thành từng yêu cầu cụ thể trong công việc, kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ quá trình diễn ra. Lợi ích từ việc xác định đúng những bước đi từ ngày đầu bắt đầu công việc sẽ giúp chúng ta có khả năng ứng biến với những khó khăn, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết để đạt hiệu suất cao trong công việc.

 

Ms. Châu Trần, Trưởng đại diện tổ chức tư vấn giáo dục Hands On – BEO trình bày chuyên đề Phát triển kỹ năng mềm trong môi trường làm việc

Còn Ms. Đinh Ngọc Khánh Hạ, Quản lý cấp cao-Bộ phận Marketing CBRE trình bày chuyên đề GPT sẽ thay đổi tương lai ngành marketing?

Ms. Đinh Ngọc Khánh Hạ đã giới thiệu sơ nét về Chat GPT là gì? Chat GPT có lợi cho những bộ phận nào trong công ty, sử dụng Chat GPT cho ngành Marketing như thế nàovà nhiều nội dung thú vị khác…

 

 Theo Ms. Đinh Ngọc Khánh Hạ, thì Chat GPT hỗ trợ hữu ích trong nhiều lĩnh vực như dịch thuật, hỗ trợ đa ngôn ngữ, giải đáp các thắc mắc trong mọi lĩnh vực, tạo nội dung theo yêu cầu, phân tích dữ liệu và thống kê hay tóm tắt văn bản…

Buổi báo cáo bồi dưỡng chuyên đề thu hút được đông đảo sinh viên tham dự

 

Khoa QTKD