KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Talk Show kỹ năng mềm “Mở cánh cửa bản thân – cùng bạn hoạch định tương lai”

Nguyễn Ngọc Thông - 31/10/2016 - 0 bình luận

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Mở Tp.HCM và Liên hiệp khoa học Doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2016 – 2018, Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề phát triển kỹ năng dành cho sinh viên chủ đề “Mở cánh cửa bản thân – cùng bạn hoạch định tương lai” tại trường Đại học Mở Tp.HCM.

Sinh viên xem chi tiết và đăng ký tham dự ở link sau:

 http://cvonline.ou.edu.vn/news/talk-show-ky-nang-mem-mo-canh-cua-ban-than-cung-ban-hoach-dinh-tuong-lai-241.html

Link đăng ký:

https://goo.gl/forms/CY8CJOHw92BsUmxy2

(Nguồn: Trung tâm hướng nghiệp - Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp. HCM)