KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Lễ Tốt Nghiệp Đại Học Hệ Chính Quy 2016

Vương Minh Khoa - 13/02/2017 - 0 bình luận

Sinh viên truy cập đường link bên dưới để xem hình ảnh Lễ Tốt Nghiệp Đại Học Hệ Chính Quy 2016

Lễ Tốt Nghiệp tháng 09/2016: https://drive.google.com/open?id=0B-4vVxcjsR_0WE1iLWVSakRqbk0 

Lễ Tốt Nghiệp tháng 12/2016: https://drive.google.com/open?id=0B-4vVxcjsR_0Sjk3R0swUFlMZzQ