KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2016

Khoa QTKD 1 - 11/04/2016 - 0 bình luận

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2016 đã kết thúc và tiếp tục để lại những kỉ niệm đẹp khó phai nhòa trong lòng các chiến sĩ và những người dân tại các mặt trận. Năm nay, Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh đã hoàn thành chiến dịch trên 3 mặt trận chính:

- Mặt trận nội thành: Quận 1, Quận 3, Quận 8.

- Mặt trận ngoại thành: Bình Chánh, Nhà Bè

- Mặt trận La Ngà - Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Tổng giá trị quà tặng gởi đến những các em nhỏ và những gia đình khó khăn trong chiến dịch năm nay ước tính trên 40 triệu đồng. Số quà này do các chiến sĩ huy động từ nhà tài trợ, thu gom ve chai, đêm nhạc từ thiện, chương trình "Thuê tôi đi" v.v...

Các bạn có thể xem tóm tắt chiến dịch Xuân tình nguyện 2016 tại đây

Một số hình ảnh trong mặt trận sôi động nhất (La Ngà)