KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông tin về cuộc thi khởi nghiệp phía Nam 2018

Khoa QTKD - 06/10/2018 - 0 bình luận

Các bạn xem các thông tin về cuộc thi khởi nghiệp phía Nam năm 2018 nhé.

1. Thể lệ cuộc thi khởi nghiệp phía Nam

2. Hướng dẫn viết dự án tham gia cuộc thi

3. Phiếu đăng kí dự thi

Viết bình luận của bạn