KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thư mời tham dự Hội thảo “Giải pháp đào tạo theo định hướng Blended learning trong bối cảnh mới”

Khoa QTKD - 21/03/2023 - 0 bình luận

Thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sư phạm, Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hội thảo hiến kế xây dựng chính sách phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được phân công chủ trì tổ chức Hội thảo “Giải pháp đào tạo theo định hướng Blended learning trong bối cảnh mới”

Đây là cơ hội xây dựng môi trường để trao đổi, chia sẻ giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên từ các trường Đại học, Cao đẳng trong việc đào tạo theo định hướng Blended learning. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo, hình thành các khuyến nghị xây dựng chính sách, giải pháp để phát triển đào tạo theo định hướng Blended learning tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển xã hội học tập, giáo dục mở và sự phát triển giáo dục hiện đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và hậu đại dịch COVID-19.

Các nhóm chủ đề của hội thảo

- Thực trạng và kinh nghiệm thực tiễn đào tạo theo định hướng Blended learning của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam;

- Các yêu cầu về nguồn lực (hạ tầng, nhân lực…) để đáp ứng khả năng phát triển đào tạo theo định hướng Blended learning tại Việt Nam;

- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, cho Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển đào tạo theo định hướng Blended learning.  

Thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sư phạm, Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hội thảo hiến kế xây dựng chính sách phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được phân công chủ trì tổ chức Hội thảo “Giải pháp đào tạo theo định hướng Blended learning trong bối cảnh mới”

Đây là cơ hội xây dựng môi trường để trao đổi, chia sẻ giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên từ các trường Đại học, Cao đẳng trong việc đào tạo theo định hướng Blended learning. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo, hình thành các khuyến nghị xây dựng chính sách, giải pháp để phát triển đào tạo theo định hướng Blended learning tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển xã hội học tập, giáo dục mở và sự phát triển giáo dục hiện đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và hậu đại dịch COVID-19.

Các nhóm chủ đề của hội thảo

- Thực trạng và kinh nghiệm thực tiễn đào tạo theo định hướng Blended learning của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam;

- Các yêu cầu về nguồn lực (hạ tầng, nhân lực…) để đáp ứng khả năng phát triển đào tạo theo định hướng Blended learning tại Việt Nam;

- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, cho Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển đào tạo theo định hướng Blended learning.

CHƯƠNG TRÌNH

8g00-12g00, 29/03/2023 
Hội trường 202, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh 
35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Tp.HCM  

08g00-08g30

Đón tiếp đại biểu, đăng ký 

08g30-10g10

Phiên Khai mạc (Hội trường 202)

08g30-08g40

 

08g40-08g50

 

08g50-09g00

 

09g00-09g30

 

 

 

 

   09g20-10g00

  10g00-10g10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

Phát biểu chào mừng

  

Phát biểu đề dẫn

    

Báo cáo chính thứ nhất

 

Blended learning: Từ đổi mới giảng dạy đến chuyển đổi số trong giáo dục đại học

 PGS. TS. Vũ Hữu Đức, Khoa đào tạo Sau Đại Học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

   Báo cáo chính thứ hai

 Chụp hình lưu niệm

10g10-10g30

 Giải lao

10g30-11g45

Phiên Song song 1 (P.103)

1

Vận Dụng Mô Hình Blended Learning Trong Giảng Dạy Các Môn Lý Luận Chính Trị Ở Các Trường Đại Học Hiện Nay

Ngô Thị Kim Liên, Nguyễn Phước Trọng

2

Vận Dụng Dạy Học Blended Learning Trong Bồi Dưỡng Giáo Viên Lịch Sử - Địa Lí Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Phạm Xuân Vũ, Hoàng Thị Kiều Oanh

3

Áp Dụng Mô Hình Lớp Học Đảo Ngược (Flipped Classroom) Trong Đào Tạo Các Môn Học Luật Theo Phương Thức Giảng Dạy Kết Hợp (Blended Learning)

Huỳnh Thị Kim Lan, Trần An Bình

4

Triển Khai Chương Trình Đào Tạo Kết Hợp Cho Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Võ Thị Kim Anh

 

Phiên Song song 2 (P.104)

1

“Blended Learning” – Xu Hướng Đào Tạo Trong Bối Cảnh Mới Sau Đại Dịch Covid – 19

Võ Thị Phương

2

Ứng dụng mô hình SERVQUAL đo lường mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh đối với phương thức giảng dạy kết hợp

Huỳnh Gia Xuyên

3

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia học tập theo hình thức Blended Learning

Nguyễn Hữu Long

ĐĂNG KÝ/TÀI LIỆU

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Viết bình luận của bạn