KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức báo cáo chuyên đề dành cho sinh viên thực tập và kiến tập

Khoa QTKD - 16/03/2023 - 0 bình luận

Thông báo

Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức buổi báo cáo chuyên đề dành cho sinh viên thực tập và kiến tập học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau

Nội dung buổi báo cáo:

-Chat GPT sẽ thay đổi tương lai ngành Marketing? do Ms. Đinh Ngọc Khánh Hạ, quản lý cấp cao Bộ phận Marketing CBRE trình bày.

-Phát triển kỹ năng mềm trong môi trường làm việc do. Ms. Châu Trần, trưởng đại diện Hands On - BEO chia sẻ.

Thời gian: 7g30-11g30, Chủ nhật, 26/3/2023

Điạ điểm: Hội trường 202, số 35-37, Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

Đối tượng tham dự: Sinh viên thực tập, kiến tập học kỳ 2, năm học 2022-2023 và các sinh viên có quan tâm chuyên đề này.

Lưu ý:  Sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện trong học kỳ 2, năm học 2022-2023.

Viết bình luận của bạn