KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA 2020-CẬP NHẬT

Võ Thị Thu Thuỷ - 26/09/2023 - 0 bình luận

Khoa thông báo danh sách phân công hướng dẫn các ngành:  Tại đây

Danh sách cập nhật  có điều chỉnh ngành và GVHD đến 21g30 29/09/23

1/Ngành Quản trị kinh doanh: BADM4899

2/ Ngành Quản trị nhân lực: HRMA4899

3/ Ngành Kinh doanh quốc tế: IBUS4899

4/ Ngành Marketing: MARK4899

5/ Ngành Du lịch: TOUR4899

6/ Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: LOGI4899

Danh sách này chưa kiểm tra đăng ký môn học

 Lưu ý: Sinh viên phải đăng ký môn học trực tuyến trên web Trường theo đúng ngành 
(nếu đăng ký sai Mã môn học sinh viên không được xét tốt nghiệp phải thực tập lại)
  và đóng học phí mới được công nhận điểm.

Viết bình luận của bạn