KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022

Khoa QTKD - 03/10/2022 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 - Năm học 2021 - 2022

Sinh viên xem danh sách học bổng khuyến khích học tập HK2, NH 2021-2022 và Danh sách sinh viên đã nhận học bổng (không xét Học bổng KKHT đợt này) TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 28/12/2022 (Không giải quyết qua điện thoại).

- Điền form thanh toán học bổng TẠI ĐÂY

* Lưu ý:

  • Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).
  • Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập TẠI ĐÂY

 

Viết bình luận của bạn