KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Kế hoạch thực tập 1 (kiến tập) học kỳ 3, năm 2022-2023

Khoa QTKD - 07/06/2023 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh triển khai Kế hoạch thực tập 1 (Kiến tập), Học kỳ 3, Năm học 2022-2023, các em xem thông tin chi tiết  TẠI ĐÂY

Buổi hướng dẫn sinh viên kiến tập tại Doanh nghiệp diễn ra vào lúc 8g, Thứ hai, 12/6/2023 tại Hội trường, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1

Link đăng ký Thư giới thiệu đến Doanh nghiệp: https://forms.gle/pNtDBvgG74zizzQa7

Viết bình luận của bạn