KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Khoa QTKD - 30/01/2023 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện làm Khoa luận tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Bạn nào đủ điều kiện nhưng không muốn làm khóa luận, thì gởi ngay email về cho cô Thu Thủy (email cô Thủy: thuy.vtt@ou.edu.vn) để điều chỉnh đến 16 giờ, thứ ba, 31/1/2022.

Sau thời gian trên danh sách sẽ được chuyển đến phòng QLĐT để thực hiện việc đổ dữ liệu đăng ký môn học và các em in phiếu đóng tiền. Mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết sau thời gian trên.

Viết bình luận của bạn