KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm học 2023-2024

Khoa QTKD - 18/04/2023 - 0 bình luận

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo về việc Triển khai kế hoạch hoạt động Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024.

Nội dung kế hoạch có các điểm mới so với hoạt động sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023, cụ thể:

  • Thay đổi về tiêu chí đánh giá
  • Thay đổi về cách tính điểm đối với công bố khoa học
  • Thay đổi về lĩnh vực đăng ký đề cương 
  • Thay đổi về cơ cấu giải

Thông tin chi tiết xem tại đây

Viết bình luận của bạn