KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH THỰC TẬP 2 VÀ KHÓA LUẬN, HỌC KỲ 2/2023 - 2024 (có điều chỉnh)

Khoa QTKD - 23/01/2024 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo Kế hoạch Tổ chức thực tập tốt nghiệp và Khóa luận Khoa Quản trị Kinh doanh học kỳ 2/2023 – 2024 (có điều chỉnh) Kế hoạch chi tiết  TẠI ĐÂY

Thời gian công bố danh sách giảng viên hướng dẫn là ngày Tại đây

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Năm học 2023-2024 (lần 2), xem TẠI ĐÂY

Lưu ý:
Sinh viên phải đăng ký môn học trực tuyến (theo kế hoạch P.QLĐT) mới được phân công giảng viên hướng dẫn thực tập.

1/ Đề cương thực tập 2: Ngành QTKD - BADM4899 ; Ngành Quản trị nhân lực - HRMA4899; Ngành Kinh doanh quốc tế - IBUS4899; Ngành Marketing - MARK4899; Ngành Du lịch - TOUR4899; Ngành Logistics - LOGI4899

Mẫu báo cáo Thực tậpMẫu nhật ký Thực tập

2/ Đề cương Khóa luận tốt nghiệp các ngành: BADM4699, HRMA4699, IBUS4699, MARK4699, TOUR4699, LOGI4699

Link đăng ký thư giới thiệu thực tập (không bắt buộc, chỉ đăng ký khi Doanh nghiệp yêu cầu): TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn