KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Kế hoạch và danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập 1 (kiến tập) các ngành Nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Du Lịch khóa 2021

Võ Thị Thu Thuỷ - 15/10/2023 - 0 bình luận

Sinh viên xem kế hoạch thực tập 1 tại đây

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập 1 tại đây

 

Viết bình luận của bạn