KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG TIN LƯU Ý VỀ VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Võ Thị Thu Thuỷ - 28/09/2021 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đến các bạn sinh viên chưa đăng ký thực tập tốt nghiệp theo thông báo của Khoa, các bạn phải tự chịu trách nhiệm tìm môn thay thế (nếu có) để học ở Học kỳ 2, Năm học 2021-2022, cụ thể:

1854010070    Hoàng Ngọc Phương Duyên

1854010242    Nguyễn Thảo My

1657050062    Cù Hoàng Nga

1854010367    Kiều Thị Phương Thanh

1854010388    Nguyễn Đức Thắng

1854010412    Mai Thị Minh Thư

1854010463    Trần Ngọc Mai Trinh

1854090035    Đào Ngọc Hạnh Nguyên

1654010086    Nguyễn Hồng Đào

1854080052    Nguyễn Thị Kiều Mến

1854080100    Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Sinh viên đã đăng ký website Khoa nhưng chưa cam kết, sinh viên phải tự chịu chịu trách nhiệm tìm môn thay thế (nếu có) để học ở Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (không cần gửi cam kết nữa), cụ thể các bạn sau:

1854010502    Đặng Trần Phương Uyên

1854010254    Trần Thị Thanh Nga

1454010390    Trương Thị Huyền Trang

1854090013    Phạm Thị Thùy Dương

 

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập, xem TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn