KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG TIN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2021 - 2022HK1/2021-2022

Võ Thị Thu Thuỷ - 30/08/2021 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch v/v Tổ chức thực tập tốt nghiệp và Khóa luận ngành Quản trị kinh doanh năm học 2021 - 2022

--------------------------

Do tình hình dịch bệnh, để bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên, các môn thay thế khóa luận sẽ mở cho sinh viên đăng ký vào học kỳ 1 năm học 2021-2022, vì vậy sẽ không mở tiếp ở Học kỳ 2 năm học 2021-2022 (chỉ trừ trường hợp số lượng sinh viên đăng ký lại đủ điều kiện mở lớp theo quy định của Nhà trường). Vì vậy, Khoa khuyến khích sinh viên đăng ký học môn thay thế khóa luận ở học kỳ 1 để thực hiện đúng tiến độ ra trường.

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Link đăng ký thực tập Học kỳ 1, Năm học 2021-2022  TẠI ĐÂY

Dành cho sinh viên khóa 2018 học theo tiến độ đào tạo: Học 2 môn thay thế tốt nghiệp ở học kỳ 1/2021-2022; Thực tập ở học kỳ 2/2021-2022. Khi đăng ký môn học ở học kỳ 1/21-22 chú ý chỉ đăng ký học 2 môn thay thế TN, không đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp.

Dành cho sinh viên các khóa cũ chưa đi thực tập, sinh viên khóa 2018 đã học vượt 2 môn thay thế tốt nghiệp, sinh viên khóa 2018 có nguyện vọng làm khóa luận (đề nghị đọc kỹ điều kiện được làm khóa luận): Thực tập ở học kỳ 1/2021-2022 theo kế hoạch bên dưới. Sinh viên khóa 2018 nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn thực tập ở học kỳ 1/21-22 vì nếu không đủ số lượng khoa sẽ không thể mở lại 2 môn thay thế tốt nghiệp ở học kỳ 2/21-22. Sinh viên khoá 2018 đăng ký thực tập ở học kỳ 1/21-22 phải có đơn cam kết về việc bảo đảm đạt các điều kiện để bảo vệ khoá luận và chịu trách nhiệm tìm kiếm nơi thực tập (mẫu đơn ở trang cuối file đính kèm, gởi về địa chỉ email cho cô Thu Thủy: thuy.vtt@ou.edu.vn)

 

Viết bình luận của bạn