KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021 – 2022 – Khóa 2021 (Học bạ) - Đợt 4

Khoa QTKD - 24/09/2021 - 0 bình luận

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân Sinh viên Năm học 2021-2022 (Học bạ), Đợt 4 TẠI ĐÂY

Các kênh thông tin quan trọng sinh viên nên đăng ký theo dõi:

Website Khoa Quản trị kinh doanh: http://kqtkd.ou.edu.vn/

Fanpage Khoa Quản trị kinh doanh: https://www.facebook.com/qtkd212

Fanpage Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh: https://www.facebook.com/doanhoibaou2

Viết bình luận của bạn