KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2016

Vương Minh Khoa - 18/08/2016 - 0 bình luận

Thực hiện kế hoạch số 770/KH-ĐHM ngày 05/8/2016 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2016 của Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên thông báo một số nội dung như sau:

Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

 

Viết bình luận của bạn