KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn Sinh viên thao tác với website CV online - Học kỳ III, năm học 2015-2016

Vương Minh Khoa - 18/08/2016 - 0 bình luận

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xây dựng dự án Hồ sơ xin việc trực tuyến (CV online) để trang bị cho sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất hoàn thiện hồ sơ xin việc sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, dự án đã đưa vào sử dụng tại địa chỉ http://cvonline.ou.edu.vn, Trung tâm Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm sẽ tiếp tục tiến hành hướng dẫn cho sinh viên các Khóa cập nhật hồ sơ của cá nhân sinh viên trong học kỳ III năm học 2015 -2016, Phòng Công tác Sinh viên thông tin đến các các Khoa một số nội dung như sau:

Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Để biết thêm thông tin về CV Online, vui lòng truy cập website: http://cvonline.ou.edu.vn/

 

Viết bình luận của bạn