KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến; Hai tuần đầu tiên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Lê Phan Anh Vũ - 17/02/2021 - 0 bình luận

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến 02 tuần đầu tiên học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn