KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP OFFLINE VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, NĂM HỌC 2021-2022

Lê Phan Anh Vũ - 12/01/2022 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa thông báo Kế hoạch v/v thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận thư giới thiệu TẠI ĐÂY (không bắt buộc, chỉ đăng ký khi cơ quan DN có yêu cầu)

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn