KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Quy định Tiếng Anh không chuyên dành cho Khóa 2015 (Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo)

Nguyễn Ngọc Thông - 04/10/2016 - 0 bình luận

Phòng Quản lý đào tạo đã đăng Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Quy định TAKC dành cho Khóa 2015 trên trang của Phòng Quản lý đào tạo, cụ thể:

http://v1.ou.edu.vn/qldt/Pages/Quy-dinh-dao-tao-Ngoai-ngu-khong-chuyentieng-Anh.aspx

Phòng QLĐT bắt đầu nhận đơn cam kết nộp chứng chỉ quốc tế của sinh viên và đơn xin tạm ngừng học TIếng Anh tại Trường trong học kỳ tại Phòng QLĐT (P.006 - tầng trệt 97 Võ Văn Tần) từ hôm nay 4/10/2016.

Viết bình luận của bạn