KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo về việc dời lịch thi Đại học chính quy các ngày 28/02/2021 và ngày 07/03/2021

Lê Phan Anh Vũ - 17/02/2021 - 0 bình luận

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo dời lịch thi các ngày 28/02/2021 và 07/03/2021 đại học chính quy, lịch thi mới của các ngày này sẽ được thông báo vào ngày 18/02/2021.

Viết bình luận của bạn