KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO KIẾN TẬP TẠI DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NIÊN KHÓA 2019-2023

Khoa QTKD - 30/12/2021 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa thông báo Kế hoạch v/v tổ chức Kiến tập tại Doanh nghiệp đối với sinh viên niên khóa 2019-2023, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Link đăng ký Kiến tập TẠI ĐÂY đến ngày 02/01/2022

Viết bình luận của bạn