KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo v/v tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021 – 2022 – Đợt 5 Dành cho khóa 2021 trúng tuyển theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông (Học bạ), xét tuyển Học sinh Giỏi và xét tuyển thẳng

Khoa QTKD - 07/10/2021 - 0 bình luận

Phòng Công tác sinh viên thông báo v/v tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021 – 2022 – Đợt 5 Dành cho khóa 2021 trúng tuyển theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông (Học bạ), xét tuyển Học sinh Giỏi và xét tuyển thẳng, xem thông tin và thực hiện TẠI ĐÂY

Các kênh thông tin quan trọng sinh viên nên đăng ký theo dõi:

Website Khoa Quản trị kinh doanh: http://kqtkd.ou.edu.vn/

Fanpage Khoa Quản trị kinh doanh: https://www.facebook.com/qtkd212

Fanpage Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh: https://www.facebook.com/doanhoibaou2

Viết bình luận của bạn