KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC TẬP HUẤN MENTEE - CHƯƠNG TRÌNH MENTORING

Lê Phan Anh Vũ - 10/07/2020 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi Tập huấn Mentee - Chương trình Mentoring 2020

Mục tiêu:

Gắn kết để phát triển mạng lưới, khai thác cơ hội để sử dụng năng lực của các doanh nhân có kinh nghiệm

Giúp các sinh viên phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp và mạng lưới kết nối tương lai.

Đối tượng tham gia:

Mentor: các doanh nhân có kinh nghiệm của CLB cựu SV khoa QTKD, có tuổi đời > 30.

Mentee: các sinh viên khoa QTKD được đánh giá là có tiềm năng phát triển và  tự nguyện, mong muốn được phát triển bản thân và sự nghiệp

Đối tượng tham dự: Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh các khóa (Lớp trưởng 33 lớp Sinh viên cử 5 thành viên lớp tham dự theo link: https://bit.ly/321d1kD ), từ ngày 10/7/2020 - 16/7/2020.

Thời gian – Địa điểm:

Thời gian: 8 giờ, thứ bảy, 18/7/2020

Địa điểm: Hội trường trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1.

Viết bình luận của bạn