KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Lê Phan Anh Vũ - 25/08/2020 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức 02 buổi báo cáo chuyên đề kiến tập cho sinh viên khóa 2018.

Buổi thứ nhất gồm 2 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức (8g - 10g)

- Chuyên đề 2: Marketing: sức ảnh hưởng và lan tỏa trong kinh doanh (10g-12g)

Thời gian tập trung: 7 giờ 30, Thứ bảy, 29/8/2020.

Địa điểm: Hội trường, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1.

Buổi thứ hai - Báo cáo chuyên đề "Thương hiệu cá nhân"

Thời gian : 13 giờ 30 - 17 giờ , Thứ ba, 1/9/2020.

Địa điểm: Hội trường, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1.

 

Đối tượng tham dự: sinh viên Khóa 2018 - Khoa Quản trị kinh doanh.

Lưu ý: có check in lấy điểm chuyên cần kỳ kiến tập, nên các nhớ mang theo thẻ sinh viên khi tham dự.

 

 

Viết bình luận của bạn