KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO V/V NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHÓA LUẬN

Lê Phan Anh Vũ - 05/04/2018 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh xin thông báo đến sinh viên về hình thức nộp Khóa luận tốt nghiệp HK2/ năm học 2017 – 2018

Thời gian nộp: 08g00 – 10g00, thứ 3 ngày 10 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Phòng 403 (lầu 4), cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1

Hình thức nộp: 03 cuốn KLTN + 01 đĩa CD ( ghi rõ họ tên trên đĩa CD)

Ngoài ra các bạn gửi kèm:

- Một file Word lưu tên theo mẫu: Tên.họ GV hướng dẫn_MSSV_Tên.họ SV và gửi về mail: thuctaptotnghiepou@gmail.com.(trước ngày 10/04/2018)

Ví dụ: Sinh viên tên Nguyễn Thị Thúy Ngân Mã SV: 1054010331 giảng viên hướng dẫn Vũ Thanh Hiếu sinh viên lưu tên file như sau:

HIEU.VT_1054010331_NGAN.NTT

Đề nghị Sinh viên thực hiện đúng theo thời gian và hình thức nộp quy định, nếu sau thời gian trên sinh viên không nộp đầy đủ thì bài báo cáo sẽ không được chấm.

Thời gian Bảo vệ Khóa luận Sáng Thứ 6 ngày 13/04/2018

 

Danh sách hội đồng xem TẠI ĐÂY

 

Viết bình luận của bạn