KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO V/V KIỂM TRA ĐIỂM RÈN LUYỆN ONLINE HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2016-2017

Lê Phan Anh Vũ - 01/12/2017 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đến toàn thể sinh viên v/v kiểm tra điểm rèn luyện online Học kỳ 3, Năm học 2016-2017.

Các chương trình Khoa đã chạy dữ liệu điểm vào hệ thống:

1. Hội diễn văn nghệ truyền thống cấp Trường (Khoa QTKD)

2. Đạt giải Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Trường (Khoa QTKD)

3. Gửi bài tham dự cuộc thi Eureka 2017 (Khoa QTKD)

4. Tham dự hội thảo Hành trang khởi nghiệp 2017 (Khoa QTKD)

5. Tham dự Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (Khoa QTKD)

6. Tham dự buổi hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp (Khoa QTKD)

7. Tham gia chương trình Ngày hội thanh niên khỏe -  Hội sinh viên Khoa tổ chức

8. Tham dự hội thảo Nghề nhân sự- Cơ hội tương lai - CLB Nhân sự trẻ tổ chức

9. Tham dự hội thảo Uy tín chính là vốn - CLB Nhân sự trẻ tổ chức

10. Xem phim Thành phố thông minh- thành phố tương lai (Khoa QTKD)

Sinh viên báo thiếu điểm vui lòng liên hệ các bộ phận đã tổ chức chương trình để được xác nhận, sau đó các bộ phận này sẽ tổng hợp danh sách thiếu điểm nộp về VP. Khoa QTKD (hạn cuối 11/12/2017)

Câu lạc bộ Nhân sự trẻ: liên hệ chị Bích Trâm - Chủ nhiệm: 01644086988

Câu lạc bộ Marketing: liên hệ chị Diệu Hiền - Chủ nhiệm: 0905406235

Tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Khoa: chị Nguyễn Khánh My - Phó Bí thư Đoàn Khoa, Liên chi Hội trưởng Khoa QTKD: 0916685860  

Sinh viên tham gia những hoạt động ngoài trường (nộp kèm bản photo minh chứng: ghi rõ Họ & tên, MSSV, Lớp sinh viên, Điện thoại, Email liên lạc) về Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh: Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1 (Phòng 403 - Lầu 4, điện thoại: 028 3838 6604) theo Lịch tiếp sinh viên: Các buổi chiều thứ Hai, Ba Tư (13g30-16g30), Buổi sáng Thứ Năm, Sáu (8g30-11g30). Thời gian: từ ngày 01/12/2017 đến 11/12/2017.

Viết bình luận của bạn