KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO V/V IN & NỘP LỆ PHÍ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Lê Phan Anh Vũ - 16/01/2019 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đến các bạn sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận: các em truy cập website đăng ký môn học của Phòng Quản lý đào tạo để in Phiếu nộp tiền và đóng tiền.

Thời hạn: Từ ngày 18/1/2019  đến hạn nộp học phí của Phòng Quản lý đào tạo. 

Lưu ý: Sinh viên không nộp học phí đúng hạn thông báo sẽ bị hủy kết quả.

Viết bình luận của bạn