KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN NGÀNH QTKD, NH 2020-2021

Võ Thị Thu Thuỷ - 17/08/2020 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo v/v tổ chức thực tập và Khóa luận Ngành QTKD,  Năm học 2020-2021.

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết TẠI ĐÂY 

Link đăng ký thực tập tốt nghiệp TẠI ĐÂY (bắt buộc SV phải đăng ký trực tuyến môn học THỰC TẬP trên Hệ thống Đăng ký môn học trực tuyến, mới được công nhận điểm thực tập)

Đăng ký nhận Thư giới thiệu thực tập (chỉ đăng ký khi Công ty/ Doanh nghiệp yêu cầu, không bắt buộc): TẠI ĐÂY

 

Viết bình luận của bạn