KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP

Khoa QTKD - 16/02/2022 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức hướng dẫn sinh viên Khóa 2018 thực tập tốt nghiệp

Thời gian: 8g-11g30, Thứ sáu, 18/02/2022

Địa điểm: Hội trường số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1

Viết bình luận của bạn