KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Vương Minh Khoa - 28/02/2017 - 0 bình luận

Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp HK2/2016-2017: 9g00-10g00 ngày 7/4/2017 
Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK2/2016-2017: sáng ngày 11/4/2017 

Viết bình luận của bạn