KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Lê Phan Anh Vũ - 18/06/2019 - 0 bình luận

Khoa Ngoại Ngữ thông báo nghỉ học ngày Thứ ba, 18/6/2019 và ngày Thứ Năm, 20/6/2019, các lớp sau:

1. Tiếng Anh Nâng Cao 3, nhóm lớp ML73

2. Tiếng Ang Nâng Cao 4, nhóm lớp ML84

3. Tiếng Anh Nâng Cao 6, nhóm lớp VN81, Nghỉ vào các ngày 18,20,25,27/6/2019. Lớp bắt đầu học 2/7/2019.

 

 

Viết bình luận của bạn