KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO KIỂM TRA MINH CHỨNG HOẠT ĐỘNG TỪ 1/7/2019/31/12/2019

Lê Phan Anh Vũ - 09/04/2020 - 0 bình luận

Phòng Công tác sinh viên - Trường đại học Mở Tp. HCM thông báo v/v kiểm tra minh chứng các hoạt động tích lũy từ 1/7/2019-31/12/2019, các em xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Thời gian bổ sung: Từ ngày 8/4/2020 đến hết ngày 14/4/2020.

Viết bình luận của bạn