KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 2016 THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

Lê Phan Anh Vũ - 21/07/2019 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi hướng dẫn sinh viên Khóa 2016, thực tập tại doanh nghiệp, Học kỳ 1, Năm học 2019-2020

Thời gian: 8 giờ, Chủ nhật,28/7/2019

Địa điểm: Hội trường cơ sở Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1

Đối tượng bắt buộc: Sinh viên Khóa 2016 (bắt buộc, trừ 5 điểm nếu không tham gia)

Viết bình luận của bạn