KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thông báo điều chỉnh ngày thi môn Quản trị hiệu quả công việc Khoa Quản trị kinh doanh

Huỳnh Hạnh Phúc - 12/01/2017 - 0 bình luận

Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh ngày thi môn Quản trị hiệu quả công việc (BADM3336) mã nhóm N51A – mã lớp B215QT1A – Khoa Quản trị kinh doanh cụ thể:

Sinh viên sẽ dự thi ca 3 – ngày 22/01/2017 tại cơ sở Mai Thị Lựu (Số 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM).

Xem thông tin cụ thể tại đây

Viết bình luận của bạn