KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KIẾN TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

Lê Phan Anh Vũ - 12/06/2018 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa thông báo danh sách sinh viên kiến tập tại Doanh nghiệp TẠI ĐÂY (Cập nhật 14.6.2018, bao gồm các thông tin thay đổi về Doanh nghiệp & Giảng viên hướng dẫn)

Một số lưu ý quan trọng:

1. Bạn đứng vị trí số 1 trong mỗi nhóm là NHÓM TRƯỞNG, Bạn chịu trách nhiệm kết nối trao đổi thông tin liên hệ với DOANH NGHIỆPGIẢNG VIÊN. Bạn nhóm trưởng liên hệ ngay với công ty, một số công ty đề nghị phỏng vấn thì có thể ngày mai tiến hành phỏng vấn (phỏng vấn theo lịch của công ty nên chủ động liên hệ thật sớm). Bạn nhóm trưởng nhớ thông báo lịch phỏng vấn với các bạn trong nhóm sớm. (Lưu ý: 1 bạn liên hệ với công ty và thông báo lại cho các bạn trong nhóm, tránh trường hợp nhiều bạn thực tập ở 1 công ty cùng liên hệ thì sẽ phiền cho phía công ty).

2. Các em đi thực tập ở công ty số 12, 13, 14 ngày mai (13/6/2018) huấn luyện full day tại Phòng 402, co sở 35-37 Hồ Hảo Hớn (sáng 8:00 - 11:00). (chiều 1:00 -16:30)

3. Có kết quả phỏng vấn (công ty tiếp nhận hay không) các bạn báo lại thông tin cho Khoa QTKD qua email: chiasethongtin.ou@gmail.com, không tiếp qua điện thoại.

4. Một số công ty không đề nghị phỏng vấn, các bạn cũng liên hệ sớm để biết lịch làm việc.

5. Sinh viên phải đăng ký môn học Kiến tập (TH tại doanh nghiệp), Mã môn học: BADM2601 theo kế hoạch của Phòng Quản lý đào tạo, thì mới được công nhận điểm môn này

MẪU BÁO CÁO TUẦN, các em tải file mẫu TẠI ĐÂY , các em làm và gửi về cho Thầy Cô hướng dẫn.

 

 

Viết bình luận của bạn