KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Lê Phan Anh Vũ - 05/01/2021 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh công bố danh sách đủ điều kiện khoá luận

1/  Sinh viên nào không đủ điều kiện thì đăng ký 2 môn học thay thế, 

2/ Đối với SV bị khoá mã SV nếu muốn làm khoá luận phải mở MSV trước ngày 08/01/2021 đồng thời báo VPK để được xét bổ sung.

3/ Sinh viên đủ điều kiện muốn huỷ làm khoá luận báo về VPK  trước ngày 08/01/2021 sau thời gian trên nếu không báo khoa sẽ chuyển Phòng Đào tạo danh sách chính thức để P. QLĐT đăng ký môn học Khoá luận TN cho SV.

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn